2018_11_26_migros_ticino_SUPERMERCATO-abete-Nordmann